KATALOG INFORMACÍ NAF
je místo, kde má každý čtenář NAF k dispozici přehledně roztříděné odkazy na informace na internetu. Všechny zde uvedené odkazy nalezli uživatelé NAF.


Astronomie a astrofyzika- vysokoškolské učební texty

Základy Fyziky hvězd- Zdeněk Mikulášek, Jiří Krtička - obsáhlý učební text, zabývající se nejen fyzikou hvězd, proměnných hvězd a dvojhvězd v širších souvislostech, ale také kosmogonií a kosmologií. Určeno studentům oboru astronomie, nebo astrofyzika.

NEBESKÁ MECHANIKA- M. Šidlochovský - učební text nebeské mechaniky pro studenty astronomie MFF UK.


Astronomie a astrofyzika- středoškolské a populární učební texty

jméno odkazu komentář odkazu.

jméno odkazu 2 komentář odkazu 2.